Waga produktów.
Staramy się, by każdy nasz wyrób dostępny w sklepie miał podaną wagę. By ułatwić Wam ocenę wagi naszych wyrobów, jako punkt odniesienia proponujemy porównanie z bilonem PLN.

Poniżej tabelka:

nominał

masa

Jeden grosz

1,64g

Dwa grosze

2,13g

Pięć groszy

2,59g

Dziesięć groszy

2,51g

Dwadzieścia groszy

3,22g

Pięćdziesiąt groszy

3,94g

Jeden złoty

5,00g

Dwa złote

5,21g

Pięć złotych

6,54g